Sykdommer hos laks

Sykdommer hos laks er ikke farlige for mennesker. Dette er virus som er i fisken og som ikke har noen påvirkning på oss. Men her kan du lese litt om hvilken påvirkning noen av de mest vanlige sykdommene har på fisken – og hvilke tiltak som settes i verk ved eventuelle sykdomsutbrudd.

PD

Pankreassykdom (PD) er betegnelsen på en sykdom som forårsakes av en gruppe virus som heter SAV. Dette er virus som er naturlig tilstede i deler av norsk fauna og som første gang ble påvist her til lands i 1989.

Selv om SAV-virus er påvist på fisk, trenger ikke fisken å være syk. På samme måte som det til enhver tid finnes milliarder av bakterier og virus hos oss mennesker uten at vi er syke av den grunn.

Et vanlig tegn på at fisk har fått PD er at den plutselig mister appetitten . Årsaken er skader i bukspyttkjertelen (pankreas) som reduseres fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer og fører til redusert tilvekst.

Hver 14. dag sjekker Lerøy sine aktuelle anlegg i forhold til tilstedeværelse av SAV. Hvis viruset gir PD-sykdom hos laksen iverksettes en rekke tiltak for å redusere omfanget av sykdomsutbruddet og korte ned sykdomsperioden:

  • Sammen med naboanlegg koordinerer Lerøy utsetting av laks fra samme generasjon. Det vil si man setter ut og slakter fisk på samme tidspunkt, slik at hele regionen blir brakklagt/lagt tom for fisk i samme tidsperiode.
  • Transport av fisk og utstyr begrenses innenfor samme region for å hindre smitte mellom regioner.
  • Det er utviklet en vaksine mot SAV-viruset som brukes på fisk i aktuelle områder. Vaksinen øker fiskens motstandsdyktighet mot sykdomsutbrudd, men er per i dag ikke 100 % effektive.
  • Fisk som utvikler sykdommen kan få spesialtilpasset fôr som er lettere å fordøye. Dette kan bedre situasjonen under sykdomsutbruddet, og høyne overlevelsesraten og føre til raskere restitusjon.
  • Lerøy har et tett samarbeid med avlsselskapene for å avle frem fisk med høy motstand mot sykdom som PD.

Mattilsynet legger rammene for bekjempelse av PD og har definert ulike soner for ulik bekjempelse. Mattilsynets bekjempelse baserer seg på tilstedeværelsen av viruset, ikke utbrudd av sykdommen.

Mer informasjon:
Fiske og skjellsykdommer – Mattilsynet.no
Pankreassykdom – Veterinærinstituttet

ILA

Virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) skaper helsemessige utfordringer for laks i oppdrett. ILA angriper hovedsakelig laksen blodårer og forårsaker blødninger og blodmangel. ILA er den eneste sykdommen hos laks som har et bekjempelsesprogram. Ved påvisning må all fisk slaktes innen 80 dager.

Mer informasjon:
Infeksiøs lakseanemi – Veterinærinstituttet

CMS

Cardiomyopatisyndrom (CMS) er en virussykdom som rammer stor fisk. Den forårsakes av viruset PMC. Viruset svekker spesielt hjerte til fisken noe som under normale forhold ikke medfører driftsforstyrrelser /vekstendringer. Fisken er imidlertid ekstra utsatt ved stress og fysiske påkjenninger. CMS er ikke farlig/smittsom til mennesket.

HSMB

Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) er en virussykdom hos oppdrettslaks forårsaket av viruset PRV. Viruset er utbredd langs hele norskekysten. Fisk som utvikler sykdommen får gjerne skader i muskelatur og hjerte. Dødeligheten er som regel lav og sårskadene heles etter en periode. Det er ingen vaksine mot denne sykdommen og den er ikke farlig/smittsom til mennesket.

IPN

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) er en virussykdom som først og fremst er knyttet til oppdrett av laksefisk. IPN-viruset som forårsaker sykdommen er globalt utbredt og er også påvist hos en rekke andre fiskearter. Hos laks er sykdommen så godt som utryddet ved hjelp av seleksjon gjennom avl på individer som er motstandsdyktige mot viruset. IPN er ikke farlig/smittsom til mennesket.

Mer om Gladlaks