Hva er Gladlaks?

NorgesGruppen og Lerøy ønsker sammen å gi forbrukerne full åpenhet og informasjon rundt produksjonen av laks. Dette gjennom å lansere Gladlaks; laks med god fôrhistorie, uten bruk av antibiotika og palmeolje for miljøets skyld samt fôret med ekstra mye omega-3 for god fiskevelferd.

Gladlaks er ikke bare lakseprodukter av høy kvalitet, det er også et konsept som handler om full åpenhet rundt hvordan produktene produseres. Sist, men ikke minst, er Gladlaks et forpliktende samarbeid mellom to store aktører som sammen er enige om tiltak som skal garantere forbrukerne at laks er et trygt valg og enda mer bærekraftig i tiden fremover.

Sunn og trygg mat produsert på en bærekraftig måte er etterspurt av norske forbrukere, og laks er et slikt produkt. Norsk oppdrettlaks er en god kilde til omega-3, jod, selen og proteiner, og produksjon av laks er en svært ressurseffektiv og klimavennlig form for matproduksjon.

Havbruksnæringens utfordring er at norske forbrukere gjennom mange år har blitt fôret med «etablerte sannheter» som har gjort dem utrygge på laks. Men næringen er i stadig utvikling – og all norsk laks er i dag sunn og trygg å spise. Men alt kan alltid bli bedre. Derfor ønsker vi med lanseringen av Gladlaks å ta trygghet og kvalitet opp til neste nivå. En slags laks versjon 2.0.

En kombinasjon av rent fjordvann og fôrinnhold sørger for at laks er så ren som overhodet mulig. Den innholder for eksempel langt mindre fremmedstoffer enn norsk villaks.

DSCN3641-2

Konkrete krav til Gladlaks

Uten bruk av antibiotika

Lerøy og NorgesGruppen er enige om at Gladlaks aldri skal ha vært medisinert med antibiotika. Strenge krav til hygiene og gode vaksiner har bortimot eliminert bruk av antibiotika i norsk lakseproduksjon, men dette er den første gangen vi med 100 % sikkerhet kan love forbruker at laksen aldri har vært i befatning med antibiotika. Det er aldri påvist rester av antibiotika over grenseverdi i norsk laks som går til konsum, men forbrukere er opptatt av at det aldri skal være benyttet antibiotika på fisken gjennom hele oppdrettsfasen. Vi garanterer derfor at Gladlaks aldri har vært i befatning med antibiotika.

Uten palmeolje i fôret

Lerøy og NorgesGruppen er enige om at fôret til Gladlaks skal være 100 % fritt for palmeolje. Palmeolje er en av de viktigste grunnene til at regnskogen raseres og det er derfor naturlig at både norsk havbruksnæring og norske forbrukere sier klart og tydelig nei til palmeolje. I naturell oppdrettslaks vil det aldri kunne påvises palmeolje siden fett omdannes når fisken fordøyer fòret. Forbrukere er opptatt av det etiske og miljømessige aspektene bak bruken av palmeolje, vi garanterer derfor at gladlaks er fòret med fòr fritt for palmeolje.

Mer omega-3 i fôret

Lerøy og NorgesGruppen er enige om at Gladlaks skal få et fôr med 25 % mer omega-3 enn vanlig standard laksefôr. Omega-3 er viktig for at laksen skal være robust og frisk i oppdrettsfasen. Robust laks betyr derfor bedre fiskevelferd, vi sørger derfor for at den får ekstra mye av de sunne oljene i fôret.

100 % sporbar

Lerøy og NorgesGruppen er enige om at Gladlaks skal være 100 % sporbar fra egg til ferdig produkt. Alle som kjøper et Gladlaks-produkt vil enkelt kunne finne ut hele historikken til akkurat det laksestykket man står med i hånden ved å besøke gladlaks.no og taste inn sporingskoden på Gladlaks-produktet.

Null bruk av kitinhemmere

Lerøy og NorgesGruppen er enige om at det ikke skal brukes kitinhemmere (diflu- og teflubenzuron) i produksjon av Gladlaks. Lerøy Seafood Group har et ønske, og et mål, om å ikke bruke kjemikalier i kampen mot lakselus dersom dette er forsvarlig med hensyn til regelverk og fiskehelse.

Konkrete krav til anleggene som produserer Gladlaks

Nullvisjon rømming

Lerøy og NorgesGruppen er enige om en nullvisjon på rømming. Alle anlegg er risikovurderte for å kunne unngå rømming, og detaljerte beredskapsplaner iverksettes i tilfelle rømming. En egen arbeidsgruppe gjennomgår alle tilfeller som førte, eller kunne ført til, rømming og alle tilfeller registreres og analyseres. Det skal ikke produseres Gladlaks fra merder som har hatt rømming i minimum én generasjon.

Les mer om nullvisjon på rømming

Mål om null kjemisk luse­behandling

Lerøy og NorgesGruppen har et mål om at det ikke skal benyttes kjemiske metoder for avlusning av laks. Lerøy har gjort store investeringer og er selvforsynt med rognkjeks. Ved hjelp av disse samt annen rensefisk vil lakselusen bekjempes på naturlig vis.

Les mer bekjempelse av lakselus

ASC- og Global G.A.P godkjente anlegg

Lerøy og NorgesGruppen har et krav om at all Gladlaks skal komme fra ASC- og/eller Global G.A.P. godkjente anlegg. ASC står for Aquaculture Stewardship Council og er et sertifiseringsprogram for ansvarlig havbruk. ASC-standarden er i dag markedets mest omfattende standard med tanke på ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks. Disse miljømerkene viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.

Les mer om ASC og Global G.A.P.

Gladlaks.no

Via Gladlaks.no skal vi gi forbruker fullt innsyn i hvordan vi produserer Gladlaks – og hvilke tiltak vi har satt i verk for å gjøre produktet enda bedre i årene som kommer. Vi har ingenting å skjule, men derimot mye vi ønsker å vise frem til flest mulig.

Mer om Gladlaks