Full åpenhet, full matglede

Våre kunder blir stadig mer opptatt av helse og sunnhet. Det merker vi på etterspørselen etter ferske fiskeprodukter. Stadig flere ønsker også å forsikre seg om at maten de spiser er trygg å spise og at den er produsert på en ansvarlig måte.

Gladlaks er en god nyhet for alle som vil vite hva de spiser. Dette er nemlig en serie med lakseprodukter der produsenten bak tilbyr full åpenhet i forhold til hele produksjonsprosessen og alle kravene som stilles til Gladlaks.

Via nettsiden gladlaks.no får man blant annet en innføring i kravene som omfatter tiltak for å unngå rømming og tiltak for å løse luseproblematikken. All Gladlaks er produsert ved miljøsertifiserte anlegg, ASC og Global G.A.P.

Det stilles også krav til at Gladlaks skal kunne spores fra egg til ferdig produkt. Gjennom denne sporingen får du som forbruker vite alt som har skjedd med nettopp din laks: Hva den har spist, hvor den har svømt, hvilke vaksiner den har fått – og mye, mye mer.

Selv om det skjuler seg mange forskjellige laksehistorier bak de ulike sporingsnumrene på Gladlaks-etikettene, finnes det noen felles produktkrav som går igjen hos all Gladlaks: Den skal aldri ha vært medisinert med antibiotika, fôret den har spist skal ha vært 100 % fritt for palmeolje – og fôret skal ha inneholdt mer omega-3 enn standard laksefôr.

Det finnes gode grunner til nettopp disse tre produktkravene:

  1. Mange tror fortsatt at antibiotika er et stort problem innen norsk havbruk. Dette til tross for at antibiotikabruken nesten er eliminert de siste årene og at det heller aldri har vært påvist antibiotika over grenseverdi i norsk laks omsatt til konsum. Likevel, for å unngå enhver tvil, har antibiotika blitt valgt helt bort under produksjon av Gladlaks.
  1. Norske forbrukere har sagt et klart og tydelig nei til palmeolje, ettersom palmeoljeplantasjene bidrar til å rasere regnskogen. Dette er et nei produsenten av Gladlaks stiller seg 100 % bak, og det finnes derfor ikke palmeolje i Gladlaks-fôret.
  1. Mange tror at laks fra havbruk inneholder lite omega-3, til tross for at den inneholder like mye av disse essensielle fettsyrene som villaks. Gladlaks inneholder minst like mye omega-3 som annen norsk oppdrettslaks. Økt mengde Omega-3 i fòret gjør gladlaks mer robust og gir derfor økt fiskeveldferd. For økt fiskevelferd har man derfor satt et ekstra høyt krav til innhold av omega-3 i Gladlaks-fôret.

Mer om Gladlaks