Dette spiser laksen

En Gladlaks lever i 2–3 år, fra den er noen millimeter lang til den ender sine dager som en spenstig 4–6 kilos laks. Fôret varier underveis og er tilpasset alderen på fisken. Hovedbestanddelene i laksefôret er fiskemel, soyaprotein, fiskeolje og rapsolje. Hvete brukes som bindemiddel. I tillegg brukes en rekke andre råvarer i mindre mengder avhengig av spesielle behov, sesong og tilgang. Av disse kan nevnes astaxanthin som er en essensiell antioksidant som blant annet bidrar med den velkjente rødfargen i fiskekjøttet.

Ingredienser i laksefôret

I merdene får laksen pellets som bidrar med protein, karbohydrat, fett, mikronæringsstoffer og farge. Fiskemel, fiskeavskjær, soyabønner, erter, favabønner, solsikke, lupiner og raps bidrar med protein, hvete bidrar med karbohydrat, fiskeolje og rapsolje bidrar med fett, vitaminer og mineraler bidrar med mikronæringsstoff og astaxanthin bidrar med å gi rødfarge til kjøttet.

Det brukes kun råvarer godkjent av myndighetene (positivliste).

Fôret inneholder ikke:

  • Palmeolje
  • GMO produkter
  • Antibiotika
  • Animalske biprodukter (blodmel etc.)
  • Lakseolje eller andre biprodukter av laks.

Laksen, som alle andre dyr (og mennesket), har ikke behov for en spesiell råvare (f.eks. fiskemel), men den har et spesifikt behov for næringstoffer som blant annet aminosyrer (protein), fettsyrer (fett), vitaminer og mineraler. Råvarer som blir valgt for at fôret skal dekke laksens ernæringsbehov med god margin blir valgt ut fra en rekke strenge og bærekraftige kriterier.

Alle råvarene vi bruker har vi full sporbarhet på og vi har strenge krav til hvordan de er fremstilt uansett om det er soyaprotein som kommer fra Brasil, fiskemel fra Peru eller hvete fra Ukraina. Vi bruker ikke genmodifiserte fôrråvarer eller råvarer fra dyreriket (som blodmel, beinmel etc.).

Vi er en aktiv pådriver overfor fôrleverandørene for å sikre at råvarene som benyttes i vårt fôr, er:

  • Fisket/høstet på en etisk forsvarlig måte.
  • Fisket/høstet innenfor lovlige rammer.
  • Basert på bærekraftig fiske/høsting.

Vi stiller krav til leverandørene av fiskefôr for å sikre at råvarene som benyttes i fiskefôret, forvaltes på en god måte. Vi krever at leverandørene kontrollerer hvordan kvoter fastsettes og overholdes, samt hvordan fangstene benyttes. Vi har stilt krav om at råvarene som benyttes i fiskefôret, skal komme fra geografiske områder hvor det finnes nasjonale kvoter for arten, og hvor kvotene som gis, i størst mulig grad er i overensstemmelse med aksepterte vitenskapelige anbefalinger.

Vi stiller krav til våre fôrleverandører om å prioritere bruk av råvarer som er sertifisert etter IFFO-standarden (International Fishmeal and Fish Oil Organisation) for bærekraft, eller råvarer som er MSC-sertifisert (Marine Stewardship Council). Sertifiseringsordningen skal være medlem av ISEAL og inneholde retningslinjer som ivaretar krav om bærekraft også overfor små pelagiske fiskerier. Dersom det benyttes råvarer basert på soya, skal disse sertifiseres av RTRS (Roundtable for Responsible Soy) eller tilsvarende. All soya som Lerøy kjøper kommer fra en avskogningsfri verdikjede.