Bruk av ulike medikament og vaksiner ved produksjon av laksefisk

De fleste levende organismer, også mennesker, må av og til behandles med medikamenter dersom de plages av noe.  Vi mennesker kan få mindre plager som forkjølelse, feber, gnagsår eller mer alvorlige sykdommer. Tilsvarende vil det også være for fisk. Den kan få sårskader, øyebetennelse, sopp,  lus eller noe mer alvorlig. Avhengig av hva som skal behandles må type medikament velges. På apoteket kan vi få kjøpt noen medikamenter på resept og noen uten.  Hva som kan kjøpes med og uten resept er som regel avhengig av hva som skal behandles. Reglementet rundt hvem som kan skrive ut resepter i Norge  er  klart definert. For oss mennesker er det som regel legen som skriver ut reseptene, mens det for fisken vil være en veterinær/fiskehelseansvarlig som gjør denne jobben.

Alle medikament og vaksiner som benyttes i havbruksnæringen  har vært igjennom en vurdering hos Norske myndigheter før de evt. blir godkjent til bruk. En slik godkjenningsprosess kan ta flere år.

Hver gang det skrives ut en resept på et preparat går det kopi av resepten til norske myndigheter. Når fisk skal slaktes må dette også meldes inn til norske myndigheter. På denne måten kan norske myndigheter følge med at de retningslinjer som skal etterleves ved medisinering følges. Dersom fisken ikke blir meldt inn til myndighetene før slakting vil man ikke kunne få papirer på fisken og således ikke kunne selge fisken.

Ulike medikament / vaksiner har ulik tilbakeholdelsestid.  Med tilbakeholdelsestid menes den tiden som må gå etter avsluttet behandling og fram til den skal slaktes. Etter at tilbakeholdelsestiden er gått vil det ikke lengre finnes rester av stoffet i fisken og ulike stoffer kan derfor ikke overføres til mennesker.

Ulike typer vaksiner som kan brukes for å unngå ulike sykdommer på fisk.

 • Lipogen Duo
 • Pentium Forte PLUS
 • Minova 6,
 • Norvax Compact PD
 • Aquavac PD-7
 • Minova 4 WD
 • Aquavac Relera
 • Alpha Ject micro 7 ILA
 • Alpha Ject micro 6
 • Alpha Ject 6-2
 • Alpha Ject 5-3
 • Alpha Ject 4000
 • Alpha Ject 3000
 • Autogen Flavo AVM6
 • Alpha Marine Micro 4
 • Alpha Ject 3000
 • Alpha Marine Vibrio
 • Autogen vaksine

Ulike typer midler som brukes mot lus.

 • Alphamax vet.
 • Betamax vet.
 • Salmosan vet.
 • Trident vet.
 • Slice vet.
 • Hydrogenperoksid

Andre godkjente midler:

Formalin  – Dette kan brukes mot ulike typer parasitter og sopp i settefisk fasen når fisken er liten.  Stoffet er lite brukt og er på veg til å fases ut.

Alle grenseverdier er satt med store marginer slik at fisken er helt trygg å spise.

Lerøy har et restriktivt syn på bruk av medikamenter og bruker kun dette dersom det er nødvendig sett ut i fra et dyrevernperspektiv.

Mer om Gladlaks