Bekjempelse av lakselus

Lakselus er naturlig til stede i ville laksepopulasjoner og har derfor en naturlig sameksistens med laks. Det er imidlertid viktig å sikre at nivået av lakselus i havbruksnæringen er på et så lavt nivå at man ikke påvirker de ville laksebestandene utover det som er forsvarlig. Antall bevegelige lakselus og kjønnsmodne hunnlus med eggstrenger måles og rapporteres til Mattilsynet ukentlig.

Lerøy sitt mål er å sikre vedvarende lave nivå av lakselus innenfor myndighetenes krav, uten bruk av kjemiske metoder. Lerøy har gjort betydelige investeringer for å tilrettelegge for økt bruk av rognkjeks på våre lokaliteter.  Rognkjeks har vist seg å være en effektiv lusespiser, gjerne i kombinasjon med annen rensefisk. Bruk av Rognkjeks vil være bærebjelken i vårt arbeid mot lakselus for å nå dette ambisiøse målet. Lerøy gjør oppdrett av egen rognkjeks.

Kitinhemmere er en gruppe avlusningsmidler som brukes både i Norge og ellers i verden i kampen mot lakselus. Det er fortsatt usikkerhet om hvorvidt bruk av kitinhemmere kan medføre skade på enkelte arter av skalldyr under skallskifte. Det er imidlertid ikke dokumentert hvor alvorlig denne utfordringen er, noe som vanskeliggjør en konklusjon med hensyn til bruken av kitinhemmere. Middelet er godkjent av norske myndigheter til bruk mot lakselus, men Lerøy ønsker å følge føre var-prinsippet. I produksjon av Gladlaks brukes derfor ikke kitinhemmere mot lakselus.

Rognkjeks er en type rensefisk.
Rognkjeks er en type rensefisk.

Lerøy har stor tro på rognkjeks som et verktøy mot lakselus, og har i senere år brukt mye ressurser på lære mer om rognkjeksen, både når det gjelder oppdrett, bruk og overlevelse.

Viktige fokusområder framover:

  • Bruk av rognkjeks i større omfang enn tidligere.
  • Endring av utsettingsmønster og lokalitetsstruktur.
  • Kontinuerlig vurdering av utsetting og lokaliteter.
  • Behandling med lovlige behandlingsmidler.
  • Koordinering mellom anlegg.

Mer om Gladlaks