ASC og Global G.A.P godkjenning

ASC står for Aquaculture Stewardship Council. Dette er en standard for havbruk, og den bygger på de samme kriteriene som MSC-standarden (Marine Stewardship Council) for villfanget fisk. ASC-standarden er i dag markedets mest omfattende standard med tanke på ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks. Standarden stiller en rekke krav til produksjonen av laks: Hele 152 hovedkrav, med tilhørende underkrav, fordelt på ni ulike fagområder.

Standarden er bygget opp rundt følgende ni fagområder:

  1. Juridiske krav
  2. Bevaring av naturlig miljø og biologisk mangfold
  3. Bevaring av vannressurser og vannkvalitet
  4. Bevaring av artsmangfold og ville arter
  5. Bruk av fôr og fôr råvarer
  6. Fiskehelse
  7. Samfunnsansvar
  8. Vær en god nabo
  9. Produksjon av smolt

De tre første lokalitetene i verden som ble sertifisert etter ASC-standarden, har tilknytning til Lerøy. Og i 2014 kunne Lerøy som første selskap i verden tilby markedet laks som var produsert etter ASC. Lerøy Seafood Group var også det første selskapet i verden som fikk godkjent hele distribusjonskjeden for laks i henhold til ASC.

Lerøy er per i dag i stand til å tilby ASC-sertifiserte produkter hver uke året gjennom. For Lerøy er ASC-sertifisering en naturlig videreføring av bedriftens sterke miljøengasjement og en måte å sikre og dokumentere at Lerøys havbruksvirksomhet er fremst i verden på miljømessig bærekraftig produksjon av laks.

Global G.A.P

Global G.A.P. standarden er en anerkjent internasjonal standard som indikerer at man har en ansvarlig og trygg produksjon med fokus på dyrevelferd, miljø, samfunn, ansatte og mattrygghet. Global G.A.P. standarden ivaretar alle ledd i produksjonen av oppdrettsfisk, og hovedfokuset er at forbrukeren får trygg sjømat som er sporbar igjennom hele produksjonen.

Les mer om våre sertifiseringer

Mer om Gladlaks