Spor din Gladlaks

Tast inn koden på emballasjen:

Tast inn sporingsnummer

Full åpenhet, full matglede

Våre kunder blir stadig mer opptatt av helse og sunnhet. Det merker vi på etterspørselen etter ferske fiskeprodukter. Stadig flere ønsker også å forsikre seg om at maten de spiser er trygg å spise og at den er produsert på en ansvarlig måte.

BAKGRUNNEN FOR GLADLAKS-KONSEPTET

Hva er Gladlaks?

NorgesGruppen og Lerøy ønsker sammen å gi forbrukerne full åpenhet og informasjon rundt produksjonen av laks. Dette gjennom å lansere Gladlaks – laks med god fôrhistorie – . Uten bruk av antibiotika og palmeolje for miljøets skyld samt fôret med ekstra mye omega-3 for god fiskevelferd.

DETTE ER GLADLAKS-KONSEPTET

Se video av laksen
i et av våre anlegg

En gladlaks blir til

Det tar 2–3 år fra lakserognen blir klekket til laksen er ferdig utvokst og spiseklar. I løpet av disse årene går laksen gjennom ulike faser.

stamfisk

STAMFISK

Stamfisken som er «forfedrene» til Gladlaks kommer opprinnelig fra norske elver. Utstrakt satsing på avlsarbeid har gitt forbedring av egenskaper som vekst, farge og kjøttkvalitet. Og nå er kvaliteten til å bli virkelig glad av.

rogn
0 måneder 60 dager

BEFRUKTNING

Produksjonen av laks begynner i kar som står på land. Akkurat som for villaksen foregår befruktningen av rognen i ferskvann. Rognen ligger til klekking i cirka 60 dager ved 8 ºC før den klekkes.

Yngel
1,5 måned 480 døgngrader

Klekking

Yngelen som klekkes ut kalles plommesekkyngel, fordi den har en sekk på magen som den får næring fra. Rundt 4–6 uker etter klekking begynner yngelen å ta til seg fôr. Da flyttes den over fra klekkekaret til et større kar.

smolt
8–15 måneder 8–15 måneder

Smoltifisering

Etter 8-15 måneder i ferskvann er laksen klar for å settes i matfiskanlegg i sjøen. Vekten er ikke mer enn 60–100 gram. Siden klekkingen har fisken gjennomgått store forandringer i en prosess som kalles smoltifisering. Disse forandringene skjer for at laksen skal kunne leve i saltvann.

matfisk
20–33 måneder 12–18 måneder

Fullvoksen fisk

Laksen holdes i merder i sjøen der den får vokse i 14–22 måneder. Bare de beste lokasjonene er valgt for merdene med Gladlaks. Optimale vannstrømmer, overflod av kaldt, klart vann og godt oksygennivå er avgjørende. Merden inneholder 97,5 % vann og 2,5 % laks.

havtransport
20–33 måneder 3–20 timer

HAVTRANSPORT

Når laksen er 4–6 kilo, er den klar for å bli transportert fra merd til slaktelokalitet. Laksen fraktes fra merden til produksjonsanlegget ved hjelp av en brønnbåt. Båten er utstyrt med store tanker med vann, og kan slik frakte fisken levende fram til anlegget.

ventemerd
20–33 måneder 1–4 dager

VENTEMERD

Før laksen tas inn i produksjonsanlegget, plasseres den i en ventemerd. Hensikten er både å frigjøre transportkapasitet, å stresse ned fisken etter transport, og å ha kontinuerlig tilgang på slaktefisk. Senest etter seks døgn blir fisken ført inn i produksjonsanlegget.

slakting
1 dag

SLAKTING OG PAKKING

Laksen bedøves før avlivning av hensyn til fiskevelferd, men også fordi kvaliteten på ferdig produkt blir bedre dersom fisken ikke er stresset under slakting. Gladlaks pakkes slik den beholder den gode kvaliteten. Riktig emballasje bidrar til å forlenge levetiden, ferskheten og kvaliteten.

butikk
2 dager

I BUTIKK

Du finner Gladlaks i butikken din fra 48 timer etter at den ble slaktet. Der ligger den kald og venter på å bli plukket opp av deg.

SPØRSMÅL VI OFTE FÅR

Folk er interesserte i å vite mye om mat generelt og kanskje laks spesielt. Så her er de spørsmålene vi får oftest; om sporbarhet, fôrinnhold, lakselus, rømming, sunnhet og bærekraft.

LES MER OM MYTENE RUNDT OPPDRETTSLAKS

DETTE SPISER LAKSEN

En Gladlaks lever i 2–3 år, fra den er noen millimeter lang til den ender sine dager som som en spenstig 4–6 kilos laks. Fôret varier underveis i disse tre årene. Som yngel og smolt får den fôr som er tilpasset alder, vekt og næringsbehov.

LES MER OM MATEN TIL LAKSEN OG HVA DEN BETYR FOR DEG

GLADLAKS KAN KJØPES HOS
Kiwi, Meny, Joker, Spar og Jacobs!